1.  

 2. Syria

   

 3.  

 4. Qesm Marsa Alam, Egypt

   

 5. Lonely village in Egypt

   

 6. Taymyrsky Dolgano-Nenetsky District

   

 7. Crashed Antonov-12, Sredny Island, Russia

   

 8. Arkhangelsk

   

 9. Buryatia, Russia

   

 10. Buryatia, Russia

   

 11. Chukotsky District, Russia

   

 12. Utah

  John Pfahl

   

 13. Azores

   

 14. Egypt

   

 15. Egypt